Wzór spisów gołębi dorosłych i młodych na 2015 r.


Dodano 26 lutego 2015

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano w/w wzory. Przypominamy, że spisy należy składać do Zarządu Oddziału w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2015 r. w jednym egzemplarzu wraz z pieczecia weterynarza. 


Nowe składy: Zarządu Oddziału oraz Komisji Dyscyplinarnej oraz Rewizyjnej


Dodano 18 lutego 2015

W dziale ZARZĄD dodano nowe składy: Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Dyscyplinarnej wybranej na zebraniu członków Oddziału w dniu 15 lutego br.  


Znaczniki z numerem telefonu


Dodano 18 lutego 2015

Wszyscy zainteresowani hodowcami zakupem znaczników dla gołębi z numerem telefonu zarówno dla systemów tradycyjnych jak i komputerowych proszone są o kontakt z Prezesem Oddziału. Przypominamy, że  w sezonie lotowym 2015 r. gołębie bez znaczników nie mogą być zakoszowane.


Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału


Dodano 22 stycznia 2015

Zarząd Oddziału  zaprasza serdecznie wszystkich członków Oddziału na zebranie sprawozdawcze-wyborcze które odbędzie 15 lutego 2015 r. (niedziela) o godz. 10:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 znajdujących się przy ulicy Angowickej 45 w Chojnicach. Ze względu na ważność omawianych spraw uważamy obecność kolegów i koleżanek jako obowiązkową. Porządek obrad zebrania:

1.      Otwarcie zebranie, przywitanie członków Oddziału, zaproszonych gości.

2.      Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

4.      Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Wnioskowej.

5.      Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.

6.      Odczytanie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

7.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału za 2014 r.:

- Prezesa Oddziału

- Wiceprezesa ds. Finansowych

- Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów

8.      Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej.

9.      Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

10.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

11.  Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu- głosowanie wniosku.

12.  Przedstawienie i uchwalenie Preliminarza Oddziału na rok 2015.

13.  Przedstawienie i uchwalenie Oddziałowego Regulaminu Lotowego na rok 2015.

14.  Wybór Komisji Matki.

15.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.

16.  Przeprowadzenie wyboru Prezesa Oddziału.

17.  Przeprowadzenie wyborów na:

      członków Zarządu Oddziału

      członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

      członków Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej                                                       

18.  Wybór delegatów do Okręgu.

19.  Odczytanie i przegłosowanie wniosków zgłoszonych przez członków Oddziału podczas zebrania do Komisji Wnioskowej.

20.  Zakończenie zebrania.

                    

                    

 


Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Intermistrzostwo 2015 r.


Dodano 22 stycznia 2015

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w regulamin.


Śp. Dzwonkowski Zygmunt


Dodano 12 stycznia 2015

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu wczorajszym naszego kolegi Zygmunta Dzwonkowskiego. W naszej pamięci pozostanie jako człowiek pełen ciepła, życzliwości, zaangażowany w nasze hobby. Msza Św. załobna odbędzie w dniu 14 stycznia br. o godz. 10:30 w kościele parafialnym Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, po czym nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz parafialny. 

Ostatnio dodane listy konkursoweSalzwedel

20 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-29 17:47

Oranienburg

7 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-08 20:10
Stargard Szczeciński 2

30 sierpnia 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-01 19:38
Stargard Szczeciński 1

24 sierpnia 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-08-25 15:23

Przejdź do list konkursowych